Quan necessites un projecte o arquitecte per a la teva reforma?

Proyecto y Reforma de Baños en Sant Cebrià de Vallalta, Arenys de Mar, Sant Boi de Llobregat, Sant Andreu de Llavaneres, Lloret de Mar, Blanes, Tossa de Mar, Calonge, S'Agaró, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guixols
Projecte i Reforma de Banys a Sant Cebrià de Vallalta, Arenys de Mar, Sant Boi de Llobregat, Sant Andreu de Llavaneres

 

Projecte i Reforma de Banys a Sant Cebrià de Vallalta, Arenys de Mar, Sant Boi de Llobregat

És habitual tenir dubtes sobre la necessitat d’un arquitecte o projecte tècnic en reformar un habitatge o local. Tot i que l’ajuntament del municipi corresponent pot resoldre les vostres inquietuds, hi ha certs criteris que has de conèixer abans d’anar a informar-te’n.

 

En aquest article, us ajudarem a determinar quan es requereix un projecte tècnic i quan no, distingint entre Obra Major i Obra Menor.

 

 

1. Projecte tècnic: Quan cal?

Un projecte tècnic només serà necessari si la reforma constitueix una Obra Major. La Llei d’Ordenació de l’Edificació (L.O.E.) estableix tres casos en què es considera Obra Major:

 

1.1. Noves construccions

Es consideren Obra Major les construccions noves, excepte aquelles d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.

 

1.2. Ampliació, modificació, reforma o rehabilitació

Les obres que alterin la configuració arquitectònica dels edificis, siguin intervencions totals o parcials, que modifiquin la composició general exterior, volumetria, sistema estructural o usos característics de l’edifici.

 

1.3. Intervenció en edificacions catalogades o protegides

Les obres que suposin intervencions totals en edificacions catalogades o amb protecció de caràcter ambiental o historicoartístic, així com les parcials que afectin elements protegits.

Si la teva intervenció no encaixa en cap d’aquests supòsits, aleshores es considera Obra Menor.

 

 

2. Obra Menor: Què és i quan es requereix?

Les obres menors són aquelles d’escassa entitat tècnica i impacte urbanístic, que no afecten el patrimoni protegit, l’estructura, la disposició interior o l’aspecte exterior de l’edificació. Exemples d’Obres Menors inclouen pintura de façanes, substitució de fusteries sense modificar dimensions, impermeabilització de terrats o col·locació de soleres i enrajolats.

 

 

3. Actuacions polèmiques que requereixen notificació a l’ajuntament

Dues de les situacions més polèmiques en què cal informar l’ajuntament són la modificació a les fusteries exteriors i el canvi de distribució interior de l’habitatge o local. A continuació, expliquem per què.

 

3.1. Fusteries exteriors

L’ajuntament ha de garantir certes normes mínimes de cura a les ciutats, i per això el canvi de fusteries, en formar part de la façana, ha de ser controlat per l’òrgan d’urbanisme corresponent. Consulta les ordenances municipals per saber si allò que desitges fer està permès. Si decideixes fer el canvi, necessitaràs un projecte tècnic.

 

3.2. Particions interiors

Sovint, els propietaris pensen que poden fer allò que desitgin dins del seu habitatge o local. Tot i això, hi ha certs Documents Bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que cal tenir en compte, com el de protecció contra incendis (DB-SI) i el de seguretat estructural (DB-SE).

Modificar les particions interiors afecta els recorreguts d’evacuació en cas d’incendi, i també pot afectar elements estructurals com ara pilars metàl·lics. Aquests aspectes han d’estar previstos a un projecte tècnic.

En resum, és fonamental conèixer les diferències entre Obra Major i Obra Menor, així com les intervencions polèmiques que requereixen notificació a l’ajuntament. Consulta sempre a un professional ia l’òrgan d’urbanisme corresponent abans de començar qualsevol reforma al teu habitatge o local a Sant Cebrià de Vallalta, Arenys Mar, Sant Boi Llobregat, Sant Andreu Llavaneres, Lloret Mar, Blanes, Tossa de Mar , Calonge, S’Agaró, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guixols.

 

Posa’t en contacte amb un dels nostres assessors

a través del telèfon:

(+34) 692-861-224,

o via correu electrònic:

info@reformasintegralesivan.es

o per

whatsapp